top of page
Perros de vizsla

TOTES LES NOSTRES FORMACIONS SON PRIVADES AMB UN 100% DE LES PRÀCTIQUES AMB CASOS REALS

DOBLE TITULACIÓ
FORMACIÓ PRIVADA D'EDUCADOR CANÍ I
I TÈCNIC EN INTERVENCIONS ASSISTIDES AMB GOSSOS

Descripció: Doble titulació per poder realitzar tasques d'educador caní i de tècnic en Intervencions assistides. Amb les dues titulacions el ventall de possibilitats de treballar en el món del gos son  olt més àmplies.

Sortides professionals:

• L'estudi i correcció de l'comportament i l'educació canins en centres d'ensinistrament i educació per a gossos. 

• L'educació i l'ensinistrament canins en forma domiciliària. 

• L'educació i l'ensinistrament canins en instal·lacions zoològiques, residències, etc., de naturalesa comercial o no, en què sigui desitjable la presència d'un especialista en comportament. 

• L'ensinistrament i l'educació canins en centres de treball i activitats en què sigui necessari que hi hagi relació amb gossos i realitzin una determinada funció.

Inici: 7 d'octubre del 2023 / Finalització: 15 de juny del 2024

Dies del curs: 7/8 i 21/22 octubre - 4/5 i 18/19 novembre - 2/3 i 16/17 desembre - 13/14 i 27/28 gener

- 10/11 i 24/25 gener - 10/11 i 24/25 febrer - 9/10 i 23/24 abril - 6/7 i 20/21 maig - 4/5 de juny. 

Horari: de 9.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h

Data dels examens: 15 de juny 2024

Entrega diplomes: 21 de juny 2024

 

Hores:  170 hores lectives: 50 hores presencials de teòrica, 170 hores presencials de pràctiques.

Suport durant un any dels professorat després d'haver assolit la titulació. 

Lliurament de material didàctic: Suport digital de la teoria.

Examens: Al finalitzar el curs es convocarà un dia d'exàmens finals teòric i examen pràctic + lliurament de treball de fi de curs.

 

Matrícules i diplomes: Obert el termini de matricules. Places limitades. 

 

Reserves, Inscripció i pagaments: 

Totalitat de les dues formacions: Si el pagament es realitza abans de començar el curs: 3.500 + 21% IVA 

Pagament ajornat: 3.700 € + 21% IVA 

Forma de pagament: A l'matricular 300 € + 21% IVA (Reserva), resta segons forma de pagament. Per al pagament a terminis posar-se en contacte amb administració al 633 583 735 -  uaumarta@gmail.com

 

Gossos: No cal tenir gos.

PER MÉS INFORMACIÓ: 633 583 735

bottom of page