top of page
Paseador de Perros

TOTES LES NOSTRES FORMACIONS SON PRIVADES AMB UN 100% DE LES PRÀCTIQUES AMB CASOS REALS

FORMACIÓ PRIVADA D'EDUCADOR CANÍ I
EXPERT EN MODIFICACIÓ DE CONDUCTES

Descripció: La convivència de l'home amb el gos es manifesta cada vegada amb més intensitat i, si originàriament els únics cures eren l'alimentació, actualment no només volem conèixer les raons de l'comportament del gos, sinó anar més enllà i donar una altra dimensió a l'existència dels nostres animals perquè siguin capaços de realitzar activitats d'acord a les seves capacitats, tant aquelles que siguin innates com les moltes que poden ser adquirides. En conseqüència, aquest curs, creat per un grup de professionals en la formació complementària en matèria, ensinistrament, veterinària, psicologia, educació i formació d'empreses, conforma un programa teòric i pràctic per abordar tres aspectes que, de vegades, han estat desconnectats: la psicologia, com a estudi de l'comportament; l'educació, com la sistematització de l'aprenentatge i l'ensinistrament, com la consecució de les habilitats del gos en activitats pràctiques concretes o la modificació de conductes.

Sortides professionals:

• L'estudi i correcció de l'comportament i l'educació canins en centres d'ensinistrament i educació per a gossos. 

• L'educació i l'ensinistrament canins en forma domiciliària. 

• L'educació i l'ensinistrament canins en instal·lacions zoològiques, residències, etc., de naturalesa comercial o no, en què sigui desitjable la presència d'un especialista en comportament. 

• L'ensinistrament i l'educació canins en centres de treball i activitats en què sigui necessari que hi hagi relació amb gossos i realitzin una determinada funció.

DATES DEL CURS

Inici: 4 de novembre del 2023 / Finalització: 15 de juny del 2024

Dies del curs: 4 i 18 novembre - 2 i 16 desembre - 13 i 27 gener - 10 i 24 gener - 10 i 24 febrer - 9 i 23 abril - 6 i 20 maig - 4 de juny. 

Horari: de 9.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h

Data examen: 15 de juny 2024

Entrega diplomes: 21 de juny 2024

 

Hores:  170 hores lectives: 30 hores presencials de teòrica, 140 hores presencials de pràctiques.

Suport durant un any dels professorat després d'haver assolit la titulació. 

Lliurament de material didàctic: Suport digital de la teoria.

Examens: Al finalitzar el curs es convocarà un dia d'exàmens finals teòric i examen pràctic + lliurament de treball de fi de curs.

 

Matrícules i diplomes: Obert el termini de matricules. Places limitades. 

 

Reserves, Inscripció i pagaments: 

Totalitat de el curs: Si el pagament es realitza abans de començar el curs: 2.500 + 21% IVA 

Pagament ajornat: 2.700 € + 21% IVA 

Forma de pagament: A l'matricular 300 € + 21% IVA (Reserva), resta segons forma de pagament. Per al pagament a terminis posar-se en contacte amb administració al 633 583 735 -  uaumarta@gmail.com

 

Gossos: No cal tenir gos, totes les pràctiques es fan amb casos reals dels nostres clients.

1- Examen teòric tipus test de 100 preguntes amb 4 alternatives de respostes. (Les respostes incorrectes resten 0,25 cadascuna) 

2- Examen pràctic de Tècniques d'ensinistrament: 

TEMARI DEL CURS

EL MÓN CANÍ 

Origens / La etologia i la cinología / Races i grups de gossos / Races segons la seva intel·ligència / 

Què és el Pedigree caní / Treballs professionals amb gossos

LEGISLACIÓ 

Drets i obligacions de l'ensinistrador caní / Drets i obligacions de la persona responsable d'un gos 

Assegurança de Responsabilitat Civil / Consells de la DGT per viatjar amb una mascota 

BOE. Codi d'animals de companyia 

 

EL GOS, CONEIXEMENT GENERAL 

Anatomia general canina / L'alimentació / Cures bàsiques / Malalties més freqüents / Les vacunes i la desparasitació 

La reproducció / La cria / L'evolució de l'cadell 

PRIMERS AUXILIS VETERINARIS

Principis bàsics / Avaluació de l'gos 

Circulació sanguínia / Els reflexos / El Shock / El gos ferit / Reanimació / Ofegament / Asfíxia i cossos estranys / Enverinament / Substàncies tòxiques / Mossegades i picades / Embenats / Altres emergències 

LLENGUATGE CANÍ 

Senyals de calma / El llenguatge auditiu / El llenguatge corporal 

L'EDUCACIÓ CANINA BASE

Característiques de l'educador caní / Piscologia Condicionament clàssic i condicionament operant / Equip necessari per a exercir com a ensinistrador / Relació ensinistrador - propietari - gos / Test d'Cambpell / Mòdul d'obediència bàsica 

LA MODIFICACIÓ DE CONDUCTA

Pors i fòbies agressivitat / Ansietat per separació / Excés de lladrucs / Conductes territorials / Control de miccions i mals hàbits higiènics 

Manca de socialització / Hiperactivitat

COM CREAR UNA EMPRESA TIPUS 

Primers passos per donar d'alta la teva empresa / Claus per crear una empresa en l'actualitat 

La importància de l'missatge / Com comunicar de forma eficient / Creació noves necessitats 

Fixació de preus / Gestió de productes / Drets d'imatge / Protecció de dades / Mitjans de comunicació

PER MÉS INFORMACIÓ: 633 583 735

bottom of page